2. Ankara Romatoloji Yılsonu Buluşması

Bildiri Gönderimi

Son Gönderim Tarihi: 20 Kasım 2017, Pazartesi

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
Bildiri özetlerini Word formatında, e-mail yoluyla burak.keskin@devent.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yazım Kuralları

  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 karakteri geçmemelidir.
  • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
  • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır
  • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız...

Teşekkür ederiz...

 

 

© 2017   |    Hacettepe Romatoloji Derneği   |   Tüm Hakları Saklıdır
 
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır