4. Ankara Romatoloji Yılsonu Buluşması
Bildiri Gönderimi

Son Gönderim Tarihi: 11 Kasım 2019

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
Bildiri özetlerini Word formatında, e-mail yoluyla ary@hacetteperomatoloji.org adresine gönderebilirsiniz.

Yazım Kuralları
• Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
• Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
• Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 karakteri geçmemelidir.
• Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
• İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
• Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
• Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
• Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız...
 

 

© 2017   |    Hacettepe Romatoloji Derneği   |   Tüm Hakları Saklıdır
 
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır