Sistemik Skleroz Sempozyumu (21-23 Haziran 2019 Mardin)


Bildiri Kitabını indirmek için tıklayınız.

21 Haziran Cuma
Açılış
Süleyman Serdar Koca
16:00 – 16:30 Dünden bugüne sistemik skleroz Murat İnanç
16:30 – 17:00 Fibrozis mekanizmaları Abdurrahman Tufan
17:00 - 18:00 Skleroderma Taklitçileri
Oturum Başkanları: Süleyman Serdar Koca, Gözde Yıldırım Çetin
17:00 – 17:10 Morfea Ahmet Karataş
17:10 – 17:20 Skleroedema Yeşim Özgüler
17:20 – 17:30 Skleromiks ödem Levent Kılıç
17:30 – 17:40 Eozinofilik fasiit Barış Gündoğdu
17:40 – 17:50 Nefrojenik sistemik fibrozis Servet Yoldaş
17:50 – 18:00 GVHD Hasan Satış

22 Haziran Cumartesi
08:00 - 09:40
Güne SSc ile başlamak(Kahvaltılı toplantı)
Masa A SSc - Pulmoner hipertansiyon Ali Akdoğan, Yasemin Yalçınkaya
Masa B SSc - Deri ülserleri Süleyman Serdar Koca, Merih Birlik
09:40 - 10:00 Kahve molası
10:00 – 11:15 SSc Pulmoner Tutulum
Oturum Başkanları: Murat İnanç, Sedat Kiraz
10:00 – 10:15 SSc- PAH ve prostasiklin yolağı Mustafa Özmen
10:15 - 10:30 SSc - PAH ve endotelin yolağı Orhan Küçükşahin
10:30 – 10:45 SSc- PAH ve NO yolağı Bahar Artım Esen
10:45 - 11:15 İnterstisyel akciğer hastalığı Veli Yazısız
11:15 - 11:30 Kahve molası
11:30 – 12:30 SSc pulmoner tutulum: Radyolojik değerlendirme
Oturum Başkanı: İhsan Ertenli
11:30 - 12:30 PAAC/BT Macit Arıyürek
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 – 15:00 SSc’da sık kullanılan tanısal testler
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan, Didem Arslan Taş
13:30 - 14:00 Solunum fonksiyon testleri Erdal İn
14:00 - 14:30 6 dakika yürüme testi Alper Sarı
14:30 - 15:00 Otoantikorlar Merih Birlik
15:00 - 15:20 Kahve molası
15:20 – 16:00 SSc tedavisinde yenilikler
Oturum Başkanı: Merih Birlik
15:20 - 15:40 Otolog kemik iliği nakli Ali Akdoğan
15:40 - 16:00 Gelecek tedavi yöntemleri Yasemin Yalçınkaya
16:00 – 17:00 Vakalarla SSc yönetimi
Tartışmacılar: Merih Birlik, Nevsun İnanç, Gülen Hatemi
16:00 - 16:20 Vaka-1: Dijital ülser Yeşim Erez
16:20 - 16:40 Vaka-2: SRK Mustafa Erdoğan
16:40-17:00 Vaka-3: GIS Tutulumu Lütfü Akyol
17:00 – 18:00 Sözel Sunumlar - 1
Oturum Başkanları: Ali Akadoğan, Süleyman Serdar Koca, Merih Birlik

23 Haziran Pazar
09:00 – 09:30 Sistemik sklerozda akılcı ilaç kullanımı Levent Kılıç
09:30 – 10:30 Sözel Sunumlar - 2
Başkanlar: Ali Akdoğan, Süleyman Serdar Koca, Merih Birlik
10:30 - 11:00 Poster turu
Başkanlar: Ali Akdoğan, Süleyman Serdar Koca, Merih Birlik
 

 

© 2017   |    Hacettepe Romatoloji Derneği   |   Tüm Hakları Saklıdır
 
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır